ถ่ายทอดสดงานบุญ

บุญวันอาทิตย์ บุญวันอาทิตย์
อาทิตย์ 14 ม.ค. 2561
ช่วงที่1, 2
ถวายปัจจัยบำรุงวัด และฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
พระภาวนาธรรมวิเทศ
DMC
บุญวันอาทิตย์ บุญวันอาทิตย์
อาทิตย์ 14 ม.ค. 2561
ช่วงที่1, 2
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และรับฟังโอวาทพิเศษ
พระภาวนาธรรมวิเทศ
DMC
บุญวันอาทิตย์ บุญวันอาทิตย์
อาทิตย์ 14 ม.ค.2561
ช่วงที่1, 2
สวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน
กัลฯณัฐวัต เสรีพรเศรษฐ์(บาลี) กัลฯณัฐกานต์ เสรีพรเศรษฐ์(ไทย)
DMC
แถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2561 แถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พุธ 10 ม.ค. 2561

พระเทพรัตนสุธี
DMC
ถ่ายทอดสดงานบุญวันปีใหม่ ภาคบ่าย ถ่ายทอดสดงานบุญวันปีใหม่ ภาคบ่าย
จันทร์ 1 ม.ค. 2561
ช่วงที่1, 2, 3, 4
1.สัมมนาพิเศษ 2.ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 3.ถวายปััจจัย 4.รับฟังโอวาท
DMC
ถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ ภาคบ่าย ถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ ภาคบ่าย
อาทิตย์ 31 ธ.ค. 2560
ช่วงที่1, 2, 3
1.ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 2.ถวายปัจจัย 3.โอวาทจากปธ.สงฆ์
DMC