ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-27
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน ทุเรียนผลดกอัศจรรย์ ด้วยอานุภาพธรรมจักร
อุดมศักดิ์-รุ่งนภา กล่อมเมฆ(เจ้าของสวนทุเรียน จ.จันทบุรี)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-20
ช่วงที่1, 2
พระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ 109 ปี
พระสุรชาติ ปญฺญคโค ,พระคมสันต์ สุตานนฺโท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-13
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน เล่าเรื่องคุณยาย จากหลานคุณยาย
นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์ ,พญ.ลัดดาวัลย์ ฮ้อเผ่าพันธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-06
ช่วงที่1, 2
ตอน ด้วยวุฒิธรรม 4 ชีวีมีสุข
ดร.จิตรา พีชะพัฒน์(ผู้อำนวยการสถาบันจินตคณิต)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
ช่วงที่1, 2
ชวนบวช พลิกชีวิต
มัญธนา ปทุมวัน,ประกายพฤกษ์ ปทุมวัน
DMC