ายการตอนใหม่

Boon news 1.พิธีเวียนประทักษิณ ถวายผ้าไตรบรรลุธรรม สามเณรเตรียม DCIรุ่นที่16 2.พิธีบำเพ็ญกุศลพระครูมงคลกิจจารักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง 3.พิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 4 4.สามเณรกว่า 76 รูป ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม 5.ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีคืนลูกแก้วแด่ผู้ปกครอง 6.วัดประชุมชลธารา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 7.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8. วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา 9.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล 10.วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก Boon news
2019-05-02
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน