ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-07  ช่วงที่1, 2, 3
บุคคลยุคต้นวิชชาธรรมกาย
ณรงค์ สุทธารนกรณ์
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-01  ช่วงที่1, 2, 3
ตอน 17 บริจาคอย่างไรให้มีความสุข
พระมหาดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ/กัลฯสุธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-31  ช่วงที่1, 2, 3
ธุรกิจ จิตใจ สำเร็จได้ด้วยบุญ
จักรี ศรีสุพรรณ
DMC