ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-06-08  ช่วงที่1, 2
ที่สุดแห่ง 2 ศาสตร์ สู่งานพระพุทธศาสนาในต่างแดน
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ปธ.9 PH.D.
DMC
Boon news 1.พิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้อภิธรรมบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 2.ประชุมสัมมนาผู้ประสานงานการศึกษา 3.ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีปุพพเปตพลี 4.จ.ร้อยเอ็ดเสนอการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 5.พิธีปฐมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก 5.รร.เจริญรัฐอุปถัมภ์ อบรมศีลธรรมความดีสากล 6.รร.วัดบ้านใหม่ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีฉลองวัดครบ 10 ปี 9.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 10.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2019-06-05
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน 2.พิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคม 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จัดค่ายอบรมศีลธรรม 5.พิธีปฐมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก 6.ธุดงคสถานนครธรรมจัดสัมมนาชวนบวช 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 1 9.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปุพพเปตพลี 10.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2019-06-03
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีทอดผ้าป่า 2.ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา 3.ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มอาคารฉัตรธรรมชัย 5.รร.กบินทร์วิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ 6. ธุดงคสถานนครธรรม จัดอบรมโครงการธรรมนำชีวิต 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.ลูกเสือชาวท้องถิ่นเมือง Helensburgh ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ 9.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น 10.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด Boon news
2019-06-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน