ายการตอนใหม่

สัมมนาพิเศษ ณ ห้องชมภาพยนตร์สื่อธรรม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายฯ วัดพระธรรมกาย อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี สัมมนาพิเศษ
live 2020-02-09
แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในเทศกาลมาฆบูชา และ ครบรอบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย
DMC
วันมาฆบูชา 2563 ฉลองชัยสวดธัมมจักร 2,121,001,250 จบ และครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย วันมาฆบูชา 2563
live 2020-02-08
พิธีภาคค่ำ เวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์
DMC
วันมาฆบูชา 2563 วันมาฆบูชา 2563
live 2020-02-08  ช่วงที่1, 2, 6
พิธีภาคบ่าย มอบโล่ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 และโล่ World-Ped, ปฏิบัติธรรม รับถวายปัจจัยบำรุงวัด
DMC
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-02-04  ช่วงที่1, 2
630204 รวมพลังเด็กดีวีสตาร์ จ ตาก
CMY