รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 5 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต