รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 3 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44