รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 2 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนไปสมปรายภพ 23 26